علمی

استراتیژی نظامی چیست؟

13 اسد 1400

خبیر حکیمی، پژوهش‌گر روابط بین‌الملل و خبرنگار

استراتیژی نظامی، دانش و فن مرتبط به جنگ، سیاست، تکنولوژی نظامی، محیط بین‌المللی، کفایت استراتیژی، فرهنگ استراتیژی، روابط مدنی، نظامی و امنیت می‌باشد. استرات...

بیشتر بخوانید

صلح پدیده یی در فراز و نشیب

3 عقرب 1399

نویسنده : شیر حسن حسن زاده

برای آنکه راهکار های رسیدن به صلح را بدانیم و سازکارهای مناسب را به منظور دستیابی به صلح را روی دست بگیریم بایستی درقدم نخست به ماهیت و مفهوم واقعی صلح آشنا...

بیشتر بخوانید