حقوق اطفال

پیام روز جهانی آموزش۲۰۲۳؛ حذف کامل زنان و دختران افغان ازآموزش

4 دلو 1401

 حمایت های جدی جامعه جهانی برای حمایت حقوق زنان و دختران در افغانستان لازم و ضروری است. امروز دختران و زنان افغان از تمام حقوق تعلیم و تحصیل محروم شده اند.

رو...

بیشتر بخوانید