حقوق بشر

حقوق بشری مردم افغانستان نباید قربانی دیدگاه های سیاسی سازمانها و کشور ها گردد

10 ثور 1402

 گروه طالبان درسالهای ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱ بالای مردم افغانستان حکومت کرد و مردم افغانستان را ازتمام حقوق مدنی و بشری شان محروم بود.  زنان و دختران افغان حق تحصیل و کار را نداشتند. میلیونها زن و دختر از حق مدنی و بشری ...

بیشتر بخوانید

نیاز فوری اشخاص تازه معلول به خدمات روانی و توانبخشی بعدا از حملات انتحاری

30 میزان 1401

سازمانهای بین المللی باید توجه فوری به زخمی ها و توانبخشی اشخاص تازه معلول در جامعه کنند تا معلولین حملات انفجاری از روند زندگی اجتماعی محروم نشوند.

افغانستان بیش از...

بیشتر بخوانید

عدم رعایت حقوق بشر بحران آفرینی در کشور است

25 جدی 1400

حقوق بشر وحقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ بین اندیشمندان مناطیق مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی توجه خاصی به آنها شده است.

افغانستان کشوری است که همواره حاکمان  شان حا...

بیشتر بخوانید