حقوق زن

ازدواج اجباری

18 عقرب 1402

یاسمن را به ظاهر دادند و در بدلش خواهری ظاهر را به برادر یاسمن گرفتند. هرچند یاسمن از بودن و ازدواج با ظاهر خوشحال بود، اما ظاهر از این ازدواج راضی نبود و یاسمن را نمی‌خواست. او آرزو داشت تا با یک خانم زیبا‌رو و یک زن باسواد ازدواج کند. چون ظاهر چهارده سال درس خوانده بود و خودش را باسواد می‌دانست. اما یاسم...

بیشتر بخوانید

خبرنگاران زن نباید به حاشیه رانده شوند

17 حوت 1401

در آستانه روز همبستگی زنان جهان «هشتم مارچ » که همه ساله در سراسرجهان و افغانستان برای ارج گذاری به مقام والای زن و پاسداری از زحمات و ایستادگی های آنان در برابر ناملایمت های روزگار تجلیل میشود اما متاسفانه نزدیک به دو سال میشود که از تجلیل آن در افغانستان نه تنها خ...

بیشتر بخوانید

دانشگاه‌ که بسته‌شد، فامیلم نیز مهتاب را به‌زور به‌ شوهر دادند

2 جدی 1401

دانشگاه‌ که بسته‌شد، فامیلم نیز مهتاب را به‌زور به‌ شوهر دادند. کاکا‌هایم به پدرم می‌گفتند:" دختر که بزرگ شد، عیب است خانه‌ای پدر باشه. مکتب‌ نی، درس نی، کار نی، دیگه چی‌‌کنه شوی نکنه..."

بیشتر بخوانید

طالبان فرصت نفس کشیدن را از زنان درافغانستان گرفته اند

25 عقرب 1401

طالبان هر روز ساز و برگِ تازه ی را علیه زنان و دختران افغانستان در بخشهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می سازند. محرومیت تحصیل دختران به فراموشی سپرده میشود،جامعه جهانی باید توجهی جدی به وضعیت زنان در افغانستان نمایند و بیشتر بخوانید