سخن ما

سقوط و سلطه

24 جدی 1401
سقوط و سلطه‌ای که در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ رقم خورد و حقوق بشر در افغانستان بسوی مرگ سوق داده شد، بزرگ‌ترین و تراژدی‌ترین و در عین حال سخیف‌تربن بازیی بود که با مردم افغانستان در پیش گرفته شد. سقوط افغانستان و سلطه طالبان، اما پایان بازی نیست، بخشی از بازی‌ست. جای بازیگر اصلی عوض شد. این بار دوم است که جای بازیگر اصلی عوض می‌شود.
بیشتر بخوانید