صلح

صلح اجتماعی بنیاد صلح پایدار

3 حمل 1400

قبل از اینکه به موضوع اصلی مقاله بپردازم بهتر است که بخاطر روشن شدن موضوع توضیح کوتا به تعریف صلح و  اجتماع داشته باشم.

صلح:

بیشتر بخوانید

صلح و معامله در قاموس سیاست افغانستان

29 حوت 1398

 سیاست در اصل به معنی نفی جنگ است و از طرف دیگر کاربردش مبارزه برای قدرت می‌باشد. در کل سیاست علم دانستن موقعیت و شنا وضعیت است. در افغانستان رابطه جنگ و سیاست رابطه ی بسیار تنگاتنگ و نزدیک داشته است. ریشه ی جنگ های داخلی افغانستان را در مس...

بیشتر بخوانید