اعلامیه مطبوعاتی خانه صلح افغانستان در پیوند به مبهم بودن گفتگوی های صلح و ترکیب هیت مذاکره کننده و تنش های موجود دولت داری

5 حمل 1399
2 دقیقه
اعلامیه مطبوعاتی خانه صلح افغانستان در پیوند به مبهم بودن گفتگوی های صلح و ترکیب هیت مذاکره کننده و تنش های موجود دولت داری

اعلامیه مطبوعاتی خانه صلح افغانستاندر پیوند به مبهم بودن گفتگوی های صلح و ترکیب هیت مذاکره کننده و تنش های موجود دولت داری.

۵ حمل ۱۳۹۹ مطابق به ۲۴ مارچ 2020 کابل، افغانستان

صلح به عنوان یکی از اساسی ترین نیاز شهروندان افغانستان می باشد. مردم به صلح باورمند اند، اما اوضاع کنونی حساس و گفتگوهای صلح در حاله ابهام قرار دارد.
رای زنی ها روی ترکیب و انتصاب هیئت مذاکره کننده جریان دارد اما برگذاری دو تحلیف از سوی دو کاندیدای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در زمان وارد شدن به پروسه صلح، گفتگوهای بین الافغانی را به چالش مواجه ساخته و خلا بزرگ قدرت را به میان آورده است. در عین حال نبود اجماع میان طالبان و از سرگیری شدت جنگ در خط اول نبرد میان طالبان و نیروهای امنیتی پروسه صلح و تلاش های زلمی خلیل زاد را به ناکامی نزدیک نموده است.

خانه صلح افغانستان به عنوان یک چتر بزرگ از نهادهای جامعه مدنی بخاطر موثریت و کارایی تلاش های صلح میخواهد تا مسوولین و ساختار های مشروع خواست های مردم را جدی شمرده در غیر آن به هیچ عنوان این مذاکرات برای مردم قابل قبول نخواهد بود:

۱ –  نماینده ویژه ایالات متحده امریکا نباید در لست هیت گفتگو کننده مستقیم یا غیر مستقیم مداخله داشته باشد بل میتواند به حیث ناظر در پروسه حضور داشته باشد.

۳ –  قبل از تکمیل و نهایی سازی لست هیات گفتگو کننده تنش های موجود سیاسی حل گردیده و دولت افغانستان با اقتدار کامل و نمایش حاکمیت خویش لیست هیات گفتگو کننده را نهایی و نشر نماید.

۴ – لیست هیات مذاکره کننده براساس خواست مردم و در رایزنی با مردم انتخاب گردد و سپس این هیات میتواند از مشروعیت و اعتماد مردم برخوردار بوده تا با گروه طالبان بر سر میز مذاکره بنشینند.

۵ – گفتگوهای بین الافغانی مالکیت افغانهاست نقش و حضور معنی دار نهاد های مدنی باید در الویت قرار داشته باشد.

هیات گفتگو کننده باید همه شمول، بی طرف و نمایندگی واقعی و پاسخگو از همه اقوام، ساختار ها و شهروندان داشته باشد.

۶ – هر گونه پنهانکاری و انتصاب سلیقوی پشت پرده ممکن است گفتگوهای صلح را به خطر مواجه نماید؛ هیچ بحث پسا پرده برای رای زنی های هیات و اجندا گفتگو برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.

به امید رسیدن به صلح توام با عدالت