حکومت موقت تا ختم دوره رئیس جمهورغنی غیر ممکن است

13 اسد 1400
3 دقیقه
حکومت موقت تا ختم دوره رئیس جمهورغنی غیر ممکن است

هفته نامه روزنه صلح : شماری از رهبران و چهره های سیاسی افغان به این باور اند که شکل گیری حکومت موقت با اینکه وضعیت افغانستان در حالت خوب قرار ندارد و جنگ در مراکز شهرها رسیده است، غیر ممکن است.

چند روز قبل سهیل شاهین عضوی هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر به رسانه‌ها گفت: تا زمانی که اشرف غنی برکنار نشود، از آتش بس خبری نیست و جنگ با قوت بیشتر از گذشته ادامه پیدا می کند.

شاهین گفته بود که حکومت افغانستان آشتی نمی خواهد و خواهان تسلیم شدن طالبان است و می خواهد به کارش ادامه دهد و این در حالیست که تا زمانی حکومت نو در این کشور روی کار نیاید، صلح برقرار نخواهد شد.

این عضو هیئت مذاکره کننده طالبان تاکید کرده است که طالبان در پی انصار قدرت نیستند اما تا زمانی که یک حکومت تازه و برخواسته از مذاکرات صلح شکل نگیرد، برقرار صلح غیر ممکن است.

در همین زمینه حاجی حضرت علی  ، عضو پارلمان به روزنه صلح گفت: در تاریخ افغانستان هر زمان که روند صلح آغاز شده است و یک فاجعه رخ داده است و امروز نیز امید به صلح باقی نمانده و این روند عملاً با شکست مواجه شده.

این نماینده پارلمان علاوه کرد: حکومت موقت تا ختم پنج سال که دوره قانونی محمد اشرف غنی غیر ممکن است و حتی اگر جنگ به دروازه های شهر کابل نیز برسد.

حضرت علی افزود: “اگر از هزار نفر بگویم تنها 100 نفر طالبان هستند که در مقابل دولت جنگ می کنند و 900 نفر دیگر شان گروهای تروریستی ماننده فوج پاکستان، داعش، لشکر طیبه و … هستند.

عبدالشکور سالنگی کارشناس روابط بین الملل به روزنه صلح گفت: تا زمانی که دو وزن دو طرف جنگ افغانستان (طالبان و دولت) مشخص نشود، یعنی طالبان از پیشروی باز نماند و به یک بن بست مواجه نشوند، طالبان حاضر به مذاکره معنادار صلح با دولت نمی شوند.

سالنگی تاکید کرد: اگر نیروهای امنیتی افغان از حالت دفاعی خارج شوند و جنگجویان طالبان را به حالت که قبل از اعلام خروج نیروهای خارجی قرار داشتند برانند، طالبان حاضر به مذاکره با دولت خواهند شد.

این کارشناس روابط بین الملل در مورد حکومت موقت گفت: حکومت موقت زمانی می‌تواند یک راه حل معقول برای افغانستان باشد که طالبان نیز بخش از این حکومت باشد و اگر طالبان بخش از این حکومت نباشد، حکومت موقت وضعیت را به بحران سوق خواهد داد.

افغان‌ها از وضعیت کنونی خسته شده اند و نگران آینده شان می‌باشد و می‌گویند: جنگ بس است و هر روز صدها تن به دلیل جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان کشته می شوند.

شفیق باشنده کابل می‌گوید: ” من 32 سال سن دارم و از زمانی که یادم است جنگ در این کشور جریان دارد و از مردم ما قربانی می گیرد و من به طالبان و دولت می گویم: دیگر کفر در این کشور نیست و جنگ را بس کنید.”

او گفت:” هر دو طرف باید از خود گذری کنند و برای رسیدن به صلح و آرامی به توافق برسند و جنگ را هرچه زودتر توقف دهند تا دیگر فرزندان این کشور بیشتر از این قربانی نشوند.”

راحله تلاش فعال جامعه مدنی به روزنه صلح گفت: ” طالبان باید در حکومت بعدی افغانستان سهم داده شود اما این گروه نیز باید حقوق اقلیت های و زنان را به رسمیت بشناسد و احترام بگذارد.”

بانو تلاش در مورد جنگ جاری گفت: وضعیت امنیتی به حدی خراب شده است که هیچ شهر افغانستان برای زندگی مصئون نیست و هر لحظه خطر مرگ برای باشندگان کشور وجود دارد.

با خروج نیروهای خارجی از افغانستان جنگ میان جنگجویان  طالبان و نیروهای امنیتی افغان شدت بی پیشنه گرفته است که در حال حاضر اکثر ولسوالی های این کشور در اختیار گروه طالبان است و جنگ در شهرهای بزرگ مانند هلمند و هرات جریان دارد.