آنتونیو گوترش : من از عملی نشدن وعده هایی که طالبان به زنان و دختران افغان داده بودند، نگران هستم.

20 میزان 1400
2 دقیقه
آنتونیو گوترش : من از عملی نشدن وعده هایی که طالبان به زنان و دختران افغان داده بودند، نگران هستم.

هفته نامه روزنه صلح : آنتونیو گوترش ، سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که من در سفر از شجاعت، مقاومت و عزم زنان و دختران افغان، بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و ازعملی نشدن وعده هایی که طالبان به زنان و دختران داده بودند ، نگران هستم.

اقای گوترش که دیروز( ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۱ ) در جینوا صحبت میکرد گفت که بحران بشری در افغانستان درحال  رشد است و این بحران حد اقل ۱۸ میلیون تن  را متأثر ساخته است.

گوترش گفت:” با وجود کمبود های مالی ، چالش  های لوجستیکی و پیچیده تر شدن وضعیت جغرافیایی – سیاسی ، ما در حال انجام یک عملیات بزرگ بشردوستانه در افغانستان هستیم.

او ادامه داد که  در ماه سپتامبر سال جاری میلادی :

  • بیش از ۳.۸ میلیون فرد کمک های غذایی دریافت نمودند؛
  • ۲۱ هزار طفل و ۱۰ هزار زن، به دلیل سوء تغذیه شدید، تحت درمان قرار گرفتند؛
  • ۳۲ هزار فرد اقلام غیرخوراکی به شمول کمپل و لباس های گرمی زمستانی دریافت کردند؛
  • ۱۰ هزار کودک به فعالیت های آموزشی مبتنی بر جامعه دسترسی یافتند؛
  • ۴۵۰ هزار فرد به مراقبت های صحی اولیه و ثانویه دسترسی پیدا کردند؛
  • ۱۶۰ هزار دهقان و چوپان حمایت معیشتی دریافت نمودند؛
  • ۱۲ هزار فرد حمایت های عاجل روانشناسی و صحت روانی را دریافت نمودند؛
  • ۱۸۶ هزار تن از افراد متاثر از خشکسالی به آب دسترسی یافتند؛
  • و ۱۵۰ هزار فرد بسته های حفظ الصحه را دریافت نمودند.

سرمنشی سازم ملل متحد گفت که کمک های بشری جان انسان ها را حفظ می کند. اما اگر اقتصاد افغانستان سقوط کند، این موضوع مشکلی را حل نخواهد کرد.

اقای گوترش  افزود : ” در حال حاضر با مسدود شدن دارایی ها و توقف کمک های انکشافی، اقتصاد در حال فروپاشی است. بانک ها در حال بسته شدن هستند و خدمات ضروری چون مراقبت های صحی در بسیاری از مناطق به حالت تعلیق در آمده است. ما نیاز داریم تا راه هایی را پیدا کنیم که اقتصاد دوباره نفس بکشد”.

او از جامعه جهانی خواست که وارد عمل شوند و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان به آن وجه نقد تزریق نمایند.

وی تأکید کرد  که این یک زمان بسیار حیاتی است. اگر ما وارد عمل نشویم و به افغان ها برای مقابله با این طوفان کمک نکنیم، و این کار را به زودی انجام ندهیم، نه تنها افغان ها بلکه همه جهان هزینه سنگینی خواهد پرداخت.