در حمله انتحاری بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل ده ها دانش آموز کشته وزخمی شدند

8 میزان 1401
1 دقیقه
در حمله انتحاری بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل ده ها دانش آموز کشته وزخمی شدند

روزنه صلح: صبح امروز در انفجاری  برمرکز آموزشی ” کاج” در غرب کابل ده ها دانش آموزش کشته و زخمی شدند.

شاهدان عینی این انفجار می گویند که انفجار ساعت  ۷:۳۰ صبح  زمانی بوقوع پیوست که نزدیک ۳۰۰  دانش آموز در حال آمتحان آزمایشی کانکور بودند.

براساس امار از مراکز صحی و شاهدان عینی  دست کم  ۲۷ تن کشته و ۴۰ نفر زخمی شده اند و هنوز این امار تایید نشده است.

شاهدان و نزدیکان قربانیان می گویند مسولین امارت اسلامی معطل به محل رویداد رسید و به دلیل نرسیدن زودهنگام امبولانس امار قربانیان به سرعت تغییر می کند.

قربانیان این رویداد همه دانش آموزان پسر ودختر هستند.

نزدیکان قربانیان می گویند که طالبان مانع فامیل قربانیان رویداد در مراکز صحی می شوند.

هنوز کدام فرد و گروه مسٔولیت این ریداد را به عهده نگرفته است .