ارسال صد نامه ای زنان افغانستان زیر نام ” صد فریاد برای عدالت خواهی” به شورای امنیت سازمان ملل متحد

23 عقرب 1401
1 دقیقه
ارسال صد نامه ای زنان افغانستان زیر نام ” صد فریاد برای عدالت خواهی” به شورای امنیت سازمان ملل متحد

روزنه صلح: گروهی از فعالان حقوق زنان در افغانستان می گویند که نامه ای تحت نام “صد فریاد برای عدالت خواهی” که شامل صد روایتی مستند از وضعیت زندگی زنان افغانستان زیر سلطه و حاکمیت طالبان می شوند به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده اند.

در اعلامیه ای که از سوی این فعالین حقوق زنان معترض در افغانستان امروز دوشنبه (23 عقرب) نشر شده آمده است: “این صد نامه در حقیقت رنج نامه ای است که در طول بیش از یک سال سرکوب ، خفقان ، محرومیت و استیلای یاس و نا امیدی در سیطره زن ستیز ترین مستبد ترین حاکمیت به تجربه گرفته شده است.”

این نامه زنان افغانستان در حالی به سازمان ملل متحد فرستاده می شود که خشونت علیه زنان افزایش یافته است و در روز های اخیر سه تن از زنان معترض از سوی طالبان بازداشت شده اند و تاهنوز در بند طالبان اند.