ریچارد بنیت:وضع محدویت ها توسط طالبان برزنان افغانستان نقض حقوق بشری است؛ محکمه بین المللی جرایم این را بررسی کند

5 جدی 1401
1 دقیقه
ریچارد بنیت:وضع محدویت ها توسط طالبان برزنان افغانستان نقض حقوق بشری است؛ محکمه بین المللی جرایم این را بررسی کند

روزنه صلح : ریچارد بنیت ، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان به صدای آمریکا گفته است که وضع محدویت ها توسط طالبان بر زنان و دختران نقض حقوق بشری می باشد و از محکمه بین المللی جرایم خواسته است که در این مورد تحقیقات انجام دهد.

آقای بنیت افزده است که اعلامیه دادن و تویت کردن کافی نیست ، من خواستار بررسی جرم آزار واذیت از سوی طالبان شده ام و محکمه بین المللی جرایم به این موضوع رسیدگی کند.

گروه جی هفت نیز  در اعلامیه ی عملکرد طالبان را در مقابل زنان و دختران یک جنایت علیه بشریت دانست.  

طالبان در روز های اخیر تحصیل دختران در دانشگاه و کار زنان را در موسسات ممنوع اعلام کرد. این اقدام های طالبان تا هنوز با واکنش های تندی جهانی مواجه شده است .