اتوبوس های شهری به دستور طالبان در وسط اتوبوس میان مردان و زنان پرده آویزان کردند

10 جدی 1401
2 دقیقه
اتوبوس های شهری به دستور طالبان در وسط اتوبوس میان مردان و زنان پرده آویزان کردند

ح-هاشمی

روزنه صلح : قوانین سخت گیرانه طالبان برای دور کردن زنان از اجتماع هر روز نسبت به روز قبل رو به افزایش است و اینبار اتوبوس های شهری مورد هدف قرار گرفت.

 از قدیم دروازه جلو اتوبوس، برای بانوان و در عقب برای سوار شدن مردان استفاده می‌شد. ولی از چند روز بدین سو جا عوض کرده، مردان جلو می نشینند و زنان  از دروازه عقب اتوبوس سوار می‌شوند.

به این هم اکتفا نکردند ، پرده های که از پشت در های باشگاه های ورزشی و حمام های زنانه جمع کرده اند، در وسط اتوبوس های شهری آویزان کرده اند تا مردان، زنان را نبینند ممکن است تحریک شوند.

عاطفه نصیر( مستعار)، یکی از بانوان سوار بر اتوبوس  می‌گوید:  من سال‌هاست از اتوبوس برای رفتن به بازار و دیگر مقاصدم استفاده می‌کنم. همیشه در بس شهری مردان به زنان احترام می گذاشتند و صندلی خود را به خانم های که ایستاده بودند، واگذار می‌کردند.

هیچ مردی به خانم ها و دختران جوان نگاه بد نمی کرد، همه به هم احترام داشتند، با وجودی که  یک سال نیم از حکومت طالبان می گذرد،  این گروه، فاصله های زیادی بین مردان و زنان ایجاد کرده اند.

به همان اندازه بی احترامی به زنان زیاد شده و دیگر مردان صندلی خود را به مادر بزرگ و خانم بار دار واگذار نمی‌کنند دیگر هیچ پسر جایش به هم دوره دانشگاهیش پیشنهاد نمیکند. دیگر پسران جوان به خانم ها برخورد خوب ندارند.

با این که از حاکمیت این گروه بر افغانستان یک سال و نیم بیشتر نمی گذرد، با ای حال قوانین سخت گیرانه زیاد بر رفت آمد خانم ها وضع کرده اند.

 زیبا نظری(مستعار)، بانوی جوانی است که برای خرید منزل به بازار میرود با برادرش کوچکش سوار اتوبوس شده برادرش را در قسمت بانوان اجازه نمی‌دادند و برادرش ازطرف آقایان می‌ترسید و او گریه داشت. هر چند با میان جیگیری خانم ها و آقایان باز هم کمک راننده اجازه نداد گفت:« طالبان نمی‌گذارد، باز منو می‌زنند» و بلاخره  دختر جوان مجبور به ترک اتوبوس در بین راه شد.

راننده اتوبوس نخواست نام شان ذکر شود گفت که این دستور طالبان است و او در مورد این دستور جزئیات نداد.

این در حالیست، که این روز ها مشکلات و سخت گیری برای زنان افغان افزایش پیدا کرده و بعد از بستن مکان‌های تفریحی و حمام ها ، باشگاه، مکاتب و دانشگاه‌ها،رفتن زنان به آرایشگاه ها و و تالار های عروسی هم ممنوع می‌باشد. و در روز های آخر سال 2022، توزیع تذکره الکترونیکی هم طبق معمول تا اطلاع ثانوی بسته شد.