گوترش: غزه به قبرستان کودکان مبدل شده است

16 عقرب 1402
1 دقیقه
گوترش: غزه به قبرستان کودکان مبدل شده است

انتونیو گوترش ، سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان آتش بس فوری شد و او گفت که غزه اکنون به قبرستان کودکان فلسطینی مبدل شده و هر روز صد ها کودک فلسطینی قبرستان می شوند.

گوترش روز دوشنه ( ۱۵ عقرب) در یک کنفرانس خبری گفت” راه مشخص است ، همین اکنون آتش بس بشردوستانه به وجود آید”.

گوترش خواستار رهایی ۲۴۰ زندانی که توسط حماس گروگان گرفته شده اند ،شد.

 سرمنشی سازمان ملل متحد از طرفین جنگ خواست که به قوانین بین المللی بشردوستانه احترام داشته باشند.

گوترش افزود که جنگ در غزه ، یک بحران بشریت است که همه جناح های درگیر جنگ و جامعه بین الملل مسوولیت های اساسی درمان این درد را دارند.

گوترش از کشته شدن کودکان ، ژورنالیستان وکارمندان نهاد های کمک رسانی و سازمان ملل متحد شدید ابراز نگرانی کرد و گفت:” ما باید از اکنون راه بیرون رفت از این بحران و بن بست وحشتناک را پیدا کنیم.”

سازمان حمایه اطفال بین المللی هفته ای قبل از کشته شدن ۳۰۰۰ کودک در غزه دریک هفته ابراز نگرانی شدید کرده بود وخواهان آتش بس فوری شد.
این بار نخست نیست که سازمان ملل متحد خواهان آتش بس در غزه می شود. این درخواست آتش بس در غزه را بیشتر کشورها حمایت کرده اند و اما امریکا آتش بس در غزه را رد کرده است.