روایت های صلح

ادبیات جنگ و صلح در قرآن

24 ثور 1401

اساسا میان دو فرقه مسلمان جنگ گناه بزرگ محسوب می‌شود و به همین دلیل قطع فوری جنگ واجب است، لذا بر سایر مسلمانان واجب شده است که طرفین جنگ را به قطع جنگ فرا بخواند اگر یک جانب قبول نکرد، متجاوز محسوب می‌شود بر سایرین است که با طرف متجاوز به هر وسیله مشروع از جمله از ...

بیشتر بخوانید